Přeskočit na: obsah, hlavní­ menu

nábytok do Vášho domova


Vyhledávání­

Ako naplánovať kuchyňu? III. Inštalácie.

 

V predchádzajúcich článkoch sme si povedali o tom, ako vybrať kuchyňu, ako by mala vyzerať, ako ju priestorovo zostaviť a ako ju vybaviť. Zostavili sme teda ,, telo "kuchyne. V tomto článku si povieme o inštaláciu, pretože to je to, vďaka čomu Vaše kuchyne začne dýchať. Inštalácia je činnosť, ktorá sa často podceňuje, práve preto, že sa javí ako jednoduchá záležitosť, ale prejdite si s nami tento článok a možno si ušetríte pár hodín práce, metrov káblov a zbytočne inštalovaných rúr.

Pojem inštalácia zahŕňa odpadové potrubia pre drez a umývačku, plyn, prípojky pre teplú aj studenú vodu, elektrinu a potrubia pre digestor.

Najdôležitejšími vstupnými informáciami pre začiatok sú:

  • Údaj o príkone Vami zvolených elektrických spotrebičov (nejedná sa o spotrebu elektrickej energie za hodinu kW / h - tj. Údaj ekonomický).
  • Spôsob zapojenia spotrebičov - niektoré majú individuálne riešenie a vyžadujú samostatný prívodný kábel a zásuvku.
  • Prívodné káble - musia byť ukončené v určitých výškach s dostatočnou rezervou dĺžky.

Pre lepšiu predstavu si zvolíme vzor kuchyne:

Tvar kuchyne je do písmena ,, L ", rozmery: 3300x 3000mm. Na tomto obrázku sme si zakreslili vybavenie kuchyne, ku ktorého inštaláciu budeme potrebovať dorobiť prívody elektriny a potrubí. Ak ste si urobili nákres Vašej budúcej kuchyne, práve prišiel čas do neho dokresliť jednotlivé body inštalácia podľa vybraných spotrebičov a ich umiestnenie. Vzor nákresu nájdete v predchádzajúcom článku.

Kuchyně s vybavením

Na tomto obrázku sme odstránili kuchynskú zostavu a môžeme vidieť jednotlivé prívody, ktoré sú inštalované tak, aby sme kuchyňu jednoducho sprevádzkovali:

Kuchyně přípojky, potrubí

1. Elektrická zásuvka (230V) pre el. tro Ubu musia mať samostatný istený obvod, pretože ide o spotrebič, ktorého príkon je 2-4kW.
2. Elektrická zásuvka (230V) pre umývačku by mala mať tiež samostatne istený obvod, pretože tento spotrebič má príkon vyšší ako 2kW.
3. Elektrická zásuvka (230V) pre mikrovlnnú rúru nemusia mať samostatný obvod, ak je jej príkon nižší ako 2kW.
4, 5, 6. Elektrické zásuvky (230V) pre malé domáce spotrebiče, ktoré majú nižší príkon ako 2kW.
7. Vypínač el. prívodu (400V) pre sklokeramickú varnú dosku, musí byť umiestnený v dosahu, aby bolo možné v prípade potreby bezpečne odpojiť spotrebič.
8. Elektroinštalačné PVC trubka, umiestnená pod omietkou pre päťžilový kábel na trojfázový elektrický prívod (400V) pre sklokeramickú varnú dosku. Jedná sa o samostatný istený obvod.
9-14 Spoločný elektrický obvod (230V) pre osvetlenie, digestor, pre ovládanie osvetlenia slúži vypínač 14.
15 Odvádzacie potrubie pre odsávač pár, jeho priemer a výška závisí od typu odsávača.
16. Prívod teplej a studenej vody pre drez, často spojený aj ako prívod pre umývačku.
17. Odpadové potrubia pre drez a umývačku.

Zásady zapojenia jednotlivých spotrebičov

Elektrická varná doska

Musí mať samostatný päťžilový káblový prívod na 400V, so samostatným predradeným ističom v rozvádzači. Pokiaľ sa jedná o pevné zapojenie do elektrickej siete je nutné použiť viacpólový bezpečnostný spínač s minimálnou vzdialenosťou otvorených kontaktov, 3mm. Tým sa myslí sporáková prípojka. Spínač je nutné umiestniť do 2m od spotrebiča, tak aby bol ľahko prístupný. Prívod do vypínača je nutné konzultovať s elektrikárom, podľa aktuálneho stavu pôvodnej inštalácie. Odvod z vypínača by mal byť vedený PVC trubkou umiestnenou pod omietkou a vyvedenú 40cm od podlahy. Práca súvisiace so zapojením a inštaláciou spotrebiča smie vykonávať kvalifikovaná a odborne spôsobilá osoba.

Plynový varný panel

Prívod plynu do plynovej varnej dosky by mal byť umiestnený vo vedľajšej skrinke, 70cm od podlahy a ukončený okrúhlym ventilom, ktorý bude ľahko prístupný. Spojovacie hadice by nemala byť dlhšia ako 150cm. Zapaľovacia iskra vyžaduje elektrickú zásuvku na 230V vo výške 60cm od podlahy. ODPORÚČAME porozmýšľať nad kúpou dosky s termopoistkou - horáky varných miest sú termoelektricky chránené a v prípade, že plameň zhasne napr. Vďaka prievanu, prívod plynu sa vypne. Práca súvisiace so zapojením a inštaláciou spotrebiča smie vykonávať kvalifikovaná a odborne spôsobilá osoba.

Digestory, odsávače pár - odsávacie potrubie má mať priemer aspoň 15cm a malo by byť vyvedené do vonkajšieho prostredia. Každý ohyb odsávacej rúry znižuje jej výkon až o 30% a naopak zvyšuje hlučnosť. Recirkulačný režim je dobre využiteľný ak postačuje nižší výkon spotrebiča. Je nutné k tomuto systému dokúpiť okrem tukového filtra (bývajú súčasťou zariadenia), tiež filter uhlíkový, ktorý zachytáva nečistoty a pachy z už odsatého vzduchu. Na pripojenie osvetlenie digestora postačí 40cm kábel na 230V s voľným koncom, výška zásuvky sa odvíja od umiestnenia a typu digestora.

Umývačka, tento spotrebič v sebe spája využívanie vody a elektrickej energie. Prívod studenej vody ukončený ventilom sa odporúča umiestniť vo výške 55cm vo vedľajšej skrinke, alebo umývačku napojiť na združený ventil spolu s vodovodnou batériou. Kanalizačná prípojka musí mať práčkový sifón vo výške 40cm nad zemou, alebo ju možno napojiť na drezový sifón, drvič odpadu. Hadica na prívod vody má mať rozmery od 140 do 170cm, ak ju potrebujete predĺžiť je nutné kúpiť novú hadicu. Hadica na odvod vody má mať rovnaké rozmery ako prívodová, ak je nutné ju predĺžiť, možno to čiastočne, ale môže to mať vplyv na funkčnosť. Elektrinu, zásuvka na 230V, je vhodné viesť opačnou stranou než-li prívod vody. Zásuvka by mala byť umiestnená vo výške 70cm nad zemou. Umývačka nesmie pripojiť na rozdvojku alebo predlžovačky!

Elektrická rúra pre svoj